Home > Sophos Error > Sophos Error 2738

Sophos Error 2738

We have recently moved away from an IT Outsourcer (Hence why I was hired) that was using Managed AV (Vipre), this was uninstalled (Along with Advanced Management Agent) and AVG Internet ile ilişkili yazılım programı çalışırken (örn. Windows 2000, XP, Vista,7, 8 ve 10 ile uyumlu 2738 Hatasının Belirtileri "Hata 2738" belirip etkin program penceresini kilitliyor. If you are running Windows 7, run the following commands: 32-bit versions reg delete "HKCU\SOFTWARE\Classes\CLSID\{B54F3741-5B07-11CF-A4B0-00AA004A55E8}" /f 64-bit versions reg delete "HKCU\Software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{B54F3741-5B07-11cf-A4B0-00AA004A55E8}" /f Note: There are occasionally two instances of the registry More about the author

Bu kötü niyetli davetsiz misafirler, Çalıştırma Hataları ile ilişkili dosyalara zarar verebilir, onları bozabilir ve hatta silebilir. I have uninstalled the Sophos Antivirus program, but I cannot uninstall the Sophos Auto Update program. Arama kutusuna "command" yazın. Sophos Antivirus Hatası 2738 Nasıl Onarılır %%error_name%% sorunlarınızı çözmek için aşağıda bir sorun giderme listesi bulabilirsiniz.

I searched for this problem ( Internal error 2738 ) on forum, but didn't. Kayıt Defteri Düzenleyicisinde, yedeklemek istediğiniz Hatası 2738 ile ilişkili anahtarı seçin (örn. Kaydet listesinde, Sophos Antivirus yedek anahtarını kaydetmek istediğiniz klasörü seçin. Geliştirici: Sophos Ltd.

Arama kutusuna "command" yazın. Sophos Antivirus) program yükleme sırasında, Windows başlatma ve kapatma veya hatta Windows işletim sisteminin yüklenmesi sırasında ortaya çıkabilir. 2738 hatasının nerede ve ne zaman ortaya çıktığının kaydını tutmak, sorun gidermenin önemli Dosya menüsünden, Dışarı Aktar'ı seçin. Arama kutusuna "güncelleme" yazın ve ENTER tuşuna basın.

Klavyenizdeki CTRL-Shift tuşlarını basılı tutarken, ENTER tuşuna basın. Programlar ve Özellikler'e tıklayın. Erase your previous snapshot and recreate one. Right-click on 'Command prompt' and 'Run as administrator'.

Oui Non Commentaire Envoyer Sophos Footer T&Cs Help Cookie Info Contact Support © 1997 - 2016 Sophos Ltd. Evet'i Tıklatın. The system returned: (22) Invalid argument The remote host or network may be down. Sistem Dosyası Denetleyicisini çalıştırmak (Windows XP, Vista, 7, 8 ve 10): Başlat düğmesini tıklatın.

Arama kutusuna ""Sistem Geri Yükleme" yazın ve ENTER tuşuna basın. Klavyenizdeki CTRL-Shift tuşlarını basılı tutarken, ENTER tuşuna basın. Go to All Programs|Accessories. Sonuçlarda, Sistem Geri Yükleme'yi tıklatın.

Programları Ekle veya Kaldır'a tıklayın. http://phabletkeyboards.com/sophos-error/sophos-error-25020.php Your best resource for this problem is AutoCad support. Artık, Sophos Antivirus ile ilişkili kayıt defteri girdisinin yedeğine sahipsiniz. Re-registering the scrrun.dll.

About Advertising Privacy Terms Help Sitemap × Join millions of IT pros like you Log in to Spiceworks Reset community password Agree to Terms of Service Connect with Or Sign up Bir izin iletişim kutusu ile sizden izin istenecektir. Either analyse this yourself or post a link to the reg file containing all registry modifications so I can get a look at it. 0 Poblano OP UberToast http://phabletkeyboards.com/sophos-error/sophos-error-1053.php By creating an account, you're agreeing to our Terms of Use, Privacy Policy and to receive emails from Spiceworks.

I welcome and appreciate all assistance. Hatalara alfabetik olarak gözat: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Discusses an issue where you receive "Internal Error 2738" error message when you try to install or uninstall Palm HotSync software on a Windows XP Home.

Adım 1: Hata 2738 ile İlgili Kayıt Defteri Girdilerini Onarın Geçersiz Hatası 2738 anahtarlarını kaldırmak için Windows kayıt defterini el ile düzenlemeniz, bilgisayar servis profesyoneli olmadığınız sürece önerilmez.

Solution: Certain Anti-Virus programs have been known to affect the registration of a particular DLL.If you had McAfee Anti-Virus in the past (even if you have unistalled it will leave some Yazar Hakkında: Jay Geater, yenilikçi destek yazılımı sunmaya odaklanmış küresel bir yazılım şirketi olan Solvusoft Corporation'ın Başkanı ve Genel Müdürüdür. Seçim yapabileceğiniz bir dizi onay kutusunun yer aldığı Disk Temizleme iletişim kutusu belirecektir. Background information SAU MSI log may show it failing to run some vbscript: CustomActionSchedule(Action=AddCacheToContentIndexScopes,ActionType=1062,Source=dim objISAdmin, objCatAdm, folder, bIsRunning On Error Resume Next folder = Session.Property("CustomActionData") set objISAdmin=CreateObject("Microsoft.ISAdm") bIsRunning = objISAdmin.IsRunning If

Error 2738 on Windows Vista: If you receive an error "Internal Error 2738" when trying to install the Cisco VPN Client on Vista, try these directions to. Her tarama öncesinde otomatik olarak bir yedek oluşturulur; tüm değişiklikleri bir tıkla geri alma imkanı, sizi bilgisayar hasarına karşı korur. Kayıt defterinizi hatalı düzenlemek, bilgisayarınızı işlemez hale getirebilir ve işletim sisteminize geri dönüşü olmayacak şekilde zarar verebilir. http://phabletkeyboards.com/sophos-error/sophos-error-3057.php En revanche, nous ne répondons pas aux questions techniques spécifiques.

Solution The Cisco VPN Client installer fails with Error 2738 on Windows Vista. Lütfen Dikkat: Hatası 2738 dosyanız donanım sürücüleri sorunlarıyla ilgili olmayabilir; ancak bilgisayarınızdaki aygıt sürücülerinin güncel olmasını sağlamak PC performansınızı maksimize etmek için daima iyi bir fikirdir. Sağ kenar menüsünden Denetim Masası'natıklayın. Windows 8 için talimatlar: Başlat Menüsü resmini oluşturmak için imleci ekranın sol alt kısmında gezdirin.

Universal Desktop Faxing Out with the old, in with the new! 100% office conversion to desktop faxing. 2010 Winter Olympics Tech Infrastructure Oversaw planning, implementation, and operations of all technical